Att flytta ut

Var sak har sin tid. Så också ett boende. Att då och då byta boende är helt naturligt för de flesta av oss.

Vi hoppas att den dagen du väljer att byta bostad, så ska inte anledningen vara att du är missnöjd med ditt boende eller med oss som hyresvärd. Flyttar du ifrån Vallonbygden så hoppas vi du kommer tillbaka någon gång i framtiden.

Planera flytten ordentligt

Vid en flytt är det massor som ska göras. Vårt råd är att inte ha för bråttom och att planera ordentligt. Följ de guider och checklistor som finns här på vår hemsida så kommer din flytt att gå lite smidigare.

Du måste personligen säga upp ditt hyresavtal. Det gör du enklast via Mina sidor. Du kan även skicka den per post till oss. På baksidan av ditt hyresavtal finns ett uppsägningsformulär som du ska använda. Saknar du avtalet så kan du använda blanketten som finns här nedan i vårt blankettarkiv.

Uppsägningsregler

För bostäder gäller tre månaders uppsägning med nedanstående undantag.

 • Uppsägningstiden för en lägenhet är tre kalendermånader (räknas alltid per den siste i månaden). Tidigare utflytt går att önska men kan inte garanteras.
 • Uppsägningar ska vara Vallonbygden tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista dagen i månaden infaller en helgdag. Då räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägning som lämnas till bobutiken följande vardag räknas inte.
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad (kan bara sägas upp av dödsbodelägare, och intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas). Sker uppsägning senare än en kalendermånader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre kalendermånader.


Planera din flytt

Vi rekommenderar dig att planera din flytt noga. Alltför ofta möter vi personer med en övertro om att slippa uppsägningstid och städning.

Att flytta tar tid och kraft. Försök därför att planera även hjälp med bärande och packande så mycket det går. Det tjänar du på!

Flyttanmälan/Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

För att din post inte ska komma på avvägar är det viktigt att du gör adressändring. Det gör du enklast på adressändrings hemsida.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Glöm inte att säga upp ditt elnätsavtal (elabonnemang) i den lägenhet du flyttar ifrån. Det gör du till nätägaren, i våra fastigheter är det Vattenfall.

Du kan göra det direkt på deras hemsida eller beställa blankett via deras kundtjänst, telefon 020-82 00 00. Senast tio (10) dagar före avflytt vill Vattenfall ha din uppsägning.

Inför utflyttning från lägenhet görs alltid en besiktning, en kontroll av lägenhetens skick. Bedömning görs alltid utifrån det skick lägenheten var i när du flyttade in. Finns det skador som du orsakat (onormalt slitage) blir du ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du inte städat ordentligt vid avflyttningen.

Bedömning

Våra besiktningsmän är duktiga och har lång erfarenhet av bedömningar av lägenheter. Vid bedömningen ställer vi oss alltid frågan om skicket är acceptabelt för en ny hyresgäst.

Den avflyttande hyresgästen ska alltid närvara vid besiktningen.

Skadestånd

Utdömer vi skadestånd vid besiktningen (t.ex. skador eller bristande städning) får den avflyttande en faktura från oss. Den avflyttande får på begäran naturligtvis också en kopia på besiktningsprotokollet.

Varudeklaration till inflyttande

Även den inflyttande får på begäran en kopia på besiktningsprotokollet. Den inflyttande ska omgående efter inflyttning anmärka på fel i lägenheten eller på bedömningar i besiktningsprotokollet.

Vanliga besiktningsanmärkningar

Här är en sammanställning av de vanligaste orsakerna till att en lägenhet inte godkänns vid en besiktning:

 • fett- och nötningsfläckar på tapeter (oftast för att inte sänggavel använts)
 • tapet- och inredningsskador efter husdjur och ritmärken på tapeter
 • slagskador och åverkan på dörrar och garderober
 • målning på tapet ej fackmannamässigt rätt utfört
 • tapetsering ej fackmannamässigt rätt utfört
 • sprickor och emaljskador i badkar och tvättställ
 • fläckar och brännmärken på golvmattor
 • inredningsdetaljer i kyl o frys trasiga
 • sanitära skador (lukt och nikotin) efter husdjur eller rökning.

När du ska flytta ut är du skyldig att städa din lägenhet noga. Är inte lägenheten ordentligt städad blir du ersättningsskyldig. Städningen ska vara klar senast kl 12.00 den dagen hyresavtalet upphör.

Har du inredning som inte ingår i lägenhetens utrustning kan du, efter överenskommelse, överlämna denna till den inflyttande.

Vanliga städbrister vid utflyttning:

 • skåp och lådor i köket
 • ugn, ugnsglas och ugnsplåtar
 • fläktkåpa med tillhörande filterfack och hyllplan i kyl och frys
 • badrumstak fritt från fläckar
 • väggar vid och under badkar, toastol – dåligt rent i krök och under sittring
 • kalkavlagringar på tvättställs, dusch- och badkarsblandare (kranarna)
 • fönster ej öppnade och ej rengjorda på falsar och mellan (vid öppningsbara)
 • golvmattor dåligt avtorkade.

Samtliga av dina utkvitterade originalnycklar och eventuella extranycklar ska lämnas till bobutiken när du flyttar ut.

Lämna gärna in nycklarna så snart du kan. Det underlättar massor för oss. Du måste dock lämnat in dem senast kl 12.00 dagen efter att ditt hyresavtal upphört.

Om du tappat bort nycklar

Saknas nycklar vid avflyttning innebär det att låset måste bytas ut, vilket innebär en kostnad för dig.

Kostnad (2020-11-03)
Låsbyte 3 000 kr
Låsbyte postbox 1 500 kr
Taggar 300 kr
Tvättcyliner 400 kr
Nyckel till el-stolpe 200 kr

Extralås

Har du ett extralås monterat i lägenheten bör du lämna in även dessa nycklar vid avflyttningen. Du kan också välja att ta bort extralåset och sätta dit en täckbricka istället.