Byta bostad

Funderar du på att byta bostad?

Att då och då byta bostad är för de flesta fullständigt naturligt i takt med att till exempel familjestorleken förändras. Då hoppas vi förstås att du vill fortsätta vara hyresgäst hos oss i Vallonbygden.

Många valmöjligheter

Med runt 1 950 lägenheter har vi förhoppningsvis mycket goda möjligheter att hjälpa dig till ett nytt boende som passar dina önskemål och behov bättre.

Var ute i god tid

Vi jobbar med bostadskö till samtliga våra lägenheter. Det betyder att det i vissa områden kan ta längre tid att få en ny bostad. Vet du med dig att du söker en ny bostad i något av våra mer attraktiva områden så ska du vara ute i god tid.

När du redan bor hos oss och vill byta lägenhet

Vill du byta från en av våra lägenheter till en annan som också ägs av oss måste du ha bott i samma lägenhet i minst ett år.

Inga betalningsanmärkningar eller störningar får ha förekommit de tolv senaste månaderna. Hyran för den nuvarande bostaden ska vara betald, liksom eventuella fakturaskulder innan du kan söka en ny lägenhet.

Om du saknar en intresseanmälan gör du en registrering här.

Om du inte har möjlighet att under en viss tid bo i din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp lägenheten. En andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av Vallonbygden.

Skäl för uthyrning

En hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen.

Du kan endast hyra ut din lägenhet i andra hand om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort.
En skriftlig ansökan lämnas till Vallonbygden. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.
Kopia på avtal mellan första- och andrahandshyresgästen lämnas till Vallonbygden.

Godkännande

Inför en andrahandsuthyrning måste du tillsammans med den föreslagne andrahandshyresgästen få ett godkännande av Vallonbygden. Ni måste tillsammans besöka Bobutiken för genomgång av de bestämmelser som gäller senast 1 månad innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

Du har ansvar för din andrahandshyresgäst

Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende samt för att hyresbetalningarna kommer in i tid. Detta gäller alltså även när du har din bostad uthyrd i andra hand.

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd.

Det är i princip inte möjligt att överlåta sitt hyresavtal till någon annan person. En uppsagd lägenhet erbjuds alltid de personer som står i Vallonbygdens bostadskö.

Godkända anledningar till överlåtelse av hyresavtal

  • Separation – en person på hyresavtalet
    Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år. Kontroll sker mot folkbokföringen.
  • Separation – två personer på hyresavtalet.
    Om två personer står på hyresavtalet kan den ena välja att säga upp sin del. Den har tre kalendermånaders uppsägningstid gentemot den kvarboende personen.
  • Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress under minst tre år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Make/maka eller registrerad partner kan överta hyresavtalet, förutsatt att Vallonbygden grundkrav uppfylls.

Ansökan om övertagande hanteras av Bobutiken.