Rätt hyra

Rätt Hyra är ett system där vi bedömer hur hög hyran ska vara utifrån standarden på en lägenhet och var den ligger. Hyran beräknas inte bara efter hur mycket det kostade att bygga huset eller vilket år huset är byggt. Hyresgäster som bor i attraktiva områden och med hög standard får betala lite mer för sitt boende. De som har sämre kommunikationer och långt till service får betala mindre. För Vallonbygden innebär inte det här någon ökning av våra totala intäkter. Rätt Hyra är ett nollsummespel där vi omfördelar hyrorna efter bruksvärdet på lägenheten.

Tre huvudfaktorer

Hyran baseras på tre huvudfaktorer: områdespoäng, lägenhetspoäng och korrigeringspoäng. Rätt Hyra ses över i samband med de årliga hyresförhandlingarna för att ge rätt poäng och hyra på områdes- och lägenhetsnivå. Eventuella förändringar genomförs därefter av den totala hyresnivån för Vallonbygden. Ändringar som påverkar din hyra genomförs normalt med start 1 april.

Profilvägen 10

Samma principer

Rätt Hyra är infört tillsammans med Hyresgästföreningen. Alla hyror ska utgå från samma principer och liknande system införs hos både privata och kommunala fastighetsägare över hela Sverige.